Es pot operar l’ull gandul?

Encara no hi ha cap operació per a l’ull gandul.

L’ambliopia o ull gandul habitualment es defineix com la pèrdua d’agudesa visual en un o ambdós ulls sense que es produeixi cap alteració en les estructures de l’ull i pot ser degut a diferents causes, entre altres, les cataractes, l’estrabisme o les grans diferències de graduació entre un ull i un altre a causa de la presència d’un o diversos problemes refractius (anisometropia).

En aquests casos, mentre s’està desenvolupant el sistema visual, el nen utilitza més un ull que l’altre i el que menys s’utilitza va perdent funció i agudesa visual i no s’arriba a desenvolupar completament.

Encara que els especialistes no poden realitzar una operació específica per corregir l’ull gandul, algunes de les causes que el produeixen si es poden corregir quirúrgicament. Un cop solucionat el problema que impedeix el desenvolupament del sistema visual, es poden aplicar diferents tractaments per millorar l’agudesa visual de l’ull gandul.

Aquests tractaments, entre els quals l’ús de pegats per tapar l’ull dominant és el més habitual, s’han de posar en pràctica abans dels 8 anys aproximadament, és a dir, abans que el desenvolupament del sistema visual conclogui, durant l’anomenada època de plasticitat cerebral. Altrament, la pèrdua de l’agudesa visual pot ser permanent i irreversible. Per això, habitualment es considera que l’ull gandul no té operació en el cas dels adults.

òptica hispano

Ull gandul