Els ulls: el primer òrgan a envellir

L’ull és el primer òrgan del cos humà a mostrar signes clínics d’envelliment. Els primers símptomes del seu deteriorament endogen apareixen a partir dels 45 anys i solen ser la pèrdua d’elasticitat del cristal·lí i la conseqüent falta de visió propera -presbicia-.

Un altre problema ocular, lligat a l’edat, és la sequedat ocular o la síndrome de l’ull sec (SOS), provocat per la disminució de llàgrimes i que té una incidència superior en dones, ja que aquestes estan subjectes a majors canvis hormonals.

Així mateix, hi ha factors externs que contribueixen a accelerar l’envelliment de l’ull. És el cas d’una sobreexposició al sol, ja que les cèl·lules del cristal·lí, danyades pels raigs UVA, al contrari del que succeeix amb les de la pell, no es regeneren. Per això, el dany es va acumulant i pot ser la causa, per exemple, d’una aparició primerenca de cataractes. La retina també es pot veure afectada per la incidència directa del sol, que contribueix al desenvolupament de la DMAE (Degeneració Macular Associada a l’Edat). Per evitar que el sol acceleri l’envelliment ocular, els especialistes recomanen protegir els ulls amb ulleres de sol homologades.

El problema més comú associat a l’envelliment de l’ull és la presbícia o vista cansada, que afecta el 95% de la població major de 50 anys i les molèsties s’agreugen en persones amb altres patologies visuals, com la miopia. Aquesta malaltia té dues solucions definitives.

La primera d’elles és la col·locació d’una ‘Lent Intraocular Multifocal‘ que consisteix a substituir el cristal·lí per una lent que farà les seves funcions, permetent que el cervell triï l’enfocament més adequat en cada cas. Es tracta d’una solució definitiva que permet eliminar defectes associats i eliminar el risc d’aparició de cataractes. Una altra possibilitat és tractar vista cansada amb làser (visió combinada): s’aplica de manera diferent sobre cada ull, preparant un d’ells per la visió d’aprop i un altre per enfocar a una distància més gran.