ESLLAVISSADA POSTERIOR DEL VITRI

El despreniment posterior del vitri és un fet normal per l’edat que esdevé entre els 40 i 70 anys. Apareix com a conseqüència d’una liqüefacció del gel vitri (denominat sínquisis). El líquid generat a la sínquisis del vitri passa a través de la cara posterior de vitri anomenada hialoides posterior cap a l’espai retrohialoideo.

Es produeix una separació de la hialoides posterior de la cara mes interna de la retina, fins a la vora anterior de la base del vitri. El vitri sòlid restant es col·lapsa inferiorment (sinéresis). L’espai retrohialoideo passa a estar ocupat pel líquid de la sínquisis.

SIMPTOMATOLOGIA

La simptomatologia del pacient passa per la visualització davant de situacions de major lluminositat d’unes ombres mòbils que el pacient veu com mosques volants, taques de diferents formes i mides, fum de cigarreta, boira … El que el pacient percep és la projecció de l’ombra que la cara posterior de vitri projecta sobre la retina (miodesòpsies).