Per què els ulls clars són més sensibles al sol?

De vegades ens trobem amb afirmacions procedents de la cultura popular que, o bé ens fan plantejar-nos la seva veracitat o, senzillament, les prenem com a certes. Una d’elles és la creença que els ulls clars són més sensibles a la llum intensa, com la del sol.

En aquest cas, cal afirmar que l’iris és opac tant per als ulls clars com per als foscos, de manera que a través d’aquest no traspassen els raigs de llum i és la pupil·la l’encarregada de constituir la porta d’entrada. Activitat que es realitza amb la mateixa eficàcia independentment del color de l’iris.

Llavors, per què es diu que els ulls clars són més sensibles al sol?
El motiu pel qual, normalment, els ulls clars són més sensibles al sol que els foscos no està en el color de l’iris, sinó a la retina, concretament en l’epiteli pigmentari. Es diu pigmentari perquè té pigment, les cèl·lules d’aquesta molècula són les encarregades d’absorbir la llum i evitar que reboti per dins de l’ull.

No obstant, no tots tenim la mateixa quantitat de pigment, ja que aquesta depèn de la genètica. Llavors, ens trobem amb dues situacions que determinaran el resultat de la nostra pregunta: si hi ha molt pigment, la llum que entra a l’ull serà ben absorbida. Si hi ha poc, es reflectirà més llum a l’interior de l’ull, donant lloc a una saturació dels receptors.

Per tant, el fet que els ulls siguin més sensibles a la llum el determina la petita quantitat de pigment que es troba en el seu fons, situació que es produeix amb més freqüència en els ulls amb iris més clar, com els blaus o verds.