Audiologia

 

L ’oïda no només ens permet relacionar-­nos satisfactòriament amb el nostre entorn i amb les persones que ens envolten, sinó que també és l’òrgan responsable de l’equilibri.  Per aquest motiu, com més aviat detectem un problema auditiu, més ràpida i efectiva pot ser-ne la resposta per part dels especialistes en audició.

audiologia

És important fer revisions periòdiques, per a la prevenció i la detecció precoç de qualsevol disfunció. El soroll i les vibracions poden afectar la nostra capacitat auditiva i l’exposició continuada a ambients molt sorollosos o escoltar música a un volum alt podrien convertir-­se en sordesa a mig termini.

A Òptica Hispano disposem d’una càmera sonoamortiguada per realitzar estudis d’audiometria. Un examen realitzat per especialistes en audició pot detectar el problema i oferir­-vos solucions per millorar la capacitat i el confort auditius. Les proves tenen com a objectiu detectar, localitzar, quantificar i rehabilitar en cas que hi hagi qualsevol disfunció del sistema auditiu.